Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

Adószámunk: 19003056-2-41

2023. októberében egy 19 férőhelyes új részleg kezdte el működését Budapest második legnagyobb ellátotti létszámával működő Madridi úti Hajléktalanszállóján.

A mai napon került sor a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Hajléktalanok Otthona megnyitó ünnepségére, amelyen köszöntő beszédet mondott Kiss Ambrus budapesti főpolgármester-helyettes, Fodor Antalné dr. a Magyar Vöröskereszt elnöke, Buncsik Ildikó budapesti igazgató, Bereczki Linda szociális szakmai igazgató-helyettes és Kiss László intézményvezető a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete képviseletében.

Az ünnepi eseményen meghívottként jelen volt Surányi Ákos hajléktalanügyi stratégiai koordinátor, Keszthelyi Dorottya társadalmi kapcsolatokért felelős önkormányzati főtanácsadó Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal képviseletében, Sztupkai Gergő a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet referense, Karácsonyi Magdolna Budapest Főváros XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal aljegyzője és Waller-Fekete Judit a Magyar Vöröskereszt szociális szakmai vezetője.

Ebben az intézményben közel háromszáz szociálisan nehéz helyzetben lévő emberről gondoskodunk az utcai ellátáson át egészen az önálló lakhatásig.

Az új részleg az idős, megváltozott egészségi állapotú hajléktalan emberek napi 24 órás teljes ellátásáról gondoskodik megfelelő szociális és egészségügyi szakemberek bevonásával. Kétágyas szobákban, akadálymentes környezetben, barátságos körülményeket teremtve tölthetik itt napjaikat. Napi ötszöri étkezésükről, megfelelő higiénés és ápolási, gondozási és orvosi ellátásukról gondoskodnak.

A Magyar Vöröskereszt alapeszmeisége az elesettek segítése: legyen szó háborús helyzetről, természeti katasztrófáról vagy szociálisan rászorulók támogatásáról. Az egészség megőrzése a betegek ápolása és gondozása szintén része alapvető feladatainknak. A főváros szociális ellátórendszerének aktív részeseként az a tapasztalat, hogy az idős hajléktalan emberek számára rendelkezésre álló kapacitás bővítésével segíteni lehet a legnagyobb szükséget látó csoportnak.

Ez az új ellátási forma jól illeszkedik nemcsak a Magyar Vöröskereszt legfőbb tevékenységi körébe, hanem Budapest hajléktalan ellátórendszerébe is.