Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

Adószámunk: 19003056-2-41

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat a Vöröskeresztnél

Az Ifjúsági Csoport munkája Budapesten rendkívül szerteágazó, kezdve az újraélesztés oktatásától, a 45 perces tanórai elsősegély órákig, folytatva a különböző versenyeken, katasztrófavédelmi gyakorlatokon élethű sérülések eljátszásán át, egészen az arcfestésig.

Ennek köszönhetően a nálunk végezhető önkéntes- és közösségi szolgálati lehetőségek is sokszínűek: honlapunkon folyamatosan frissített információkat találsz futó projektjeinkről és megvalósult eseményeinkről. A főoldalon a “tevékenységeink” rész alatti ikonokra kattintva hamarosan részletesen elérhetővé válnak azok a leírások, melyek minden, a Budapesti Vöröskeresztnél végezhető ifjúsági feladatot átfogóan ismertetnek.

 

Önkéntes bevonó

Fontosnak tartjuk, hogy önkéntes pályafutásodnak legyen kezdete, egy személyes találkozás, melynek során el tudunk igazítani a sokféle lehetőség között, fel tudod tenni felmerülő kérdéseid, és így arcot is tudsz majd társítani az e-mailek és posztok íróihoz. Ezeket az alkalmakat hívjuk Önkéntes bevonónak, melyeket általában havi rendszerességgel szervezünk meg. Pontos dátumokat és bővebb információkat az alábbi linkre kattintva, Facebook oldalunkon találsz:

https://www.facebook.com/pg/mivkbp/events/

 

Facebook felületek

A következő bevonóig sem kell azért teljesen tétlenül várnod, javasoljuk, hogy már most csatlakozz Önkéntesközösségünk Facebook csoportjához, és kövesd be az Ifjúsági Csoport Facebook oldalát. Önkéntes lehetőségeink ugyanis általában nem rendszeresek, különböző felkéréseknek, meghívásoknak teszünk eleget. Így születnek a rendezvényeink, melyeket mindig legalább egy héttel előre hirdetünk meg Facebook csoportunkban, és ott várjuk rájuk az önkéntes jelentkezőket.

https://www.facebook.com/groups/mivkbp/
https://www.facebook.com/mivkbp

 

Természetesen lehetőség van a nálunk végzett önkéntes tevékenységek iskolai közösségi szolgálatba való beszámítására is, ehhez viszont az iskolának rendelkeznie kell érvényes együttműködési megállapodással a szervezetünkkel.

Az érvényes együttműködési megállapodással rendelkező intézmények listája az alábbi gombra kattintva érhető el.

Amennyiben a keresett intézménynek nincs érvényes megállapodása, kérjük, írj a következő e-mail címre: ifjusag@voroskeresztbp.hu, és rövidesen fölvesszük veled is és az iskolával is a kapcsolatot.

 

Igazolható tevékenységek

Minden szervezetünknél önkéntesként elvégzett feladatot igazolunk közösségi szolgálatként, azonban ezek egy része bizony előzetes tudást igényel (pl. elsősegélynyújtás, balesetszimuláció stb.). Aktuális képzéseinkről tájékozódj Facebook oldalunkon.

 

Az igazolás menete

Amennyiben valaki szeretné az általa elvégzett önkéntes tevékenységet közösségi szolgálatként elszámolni, nincs más dolga, mint a választott ifjúsági szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban, vagy péntekenként 14:00 és 17:00 között elhozni a közösségi szolgálati naplóját a 1094 Budapest, Bokréta utca 2. szám alatt található irodánkba, ahol a helyszínen töltött és digitalizált jelenléti  ívek alapján igazoljuk a teljesített óraszámokat.

Igazolható óraszámok

Jelenleg 2 szabályozás hozható kapcsolatba az önkéntes munkával, illetve az iskolai közösségi szolgálattal:

2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről:

A törvény hatálya nem terjed ki a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.

Eszerint az önkéntesek által közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható maximális idő az alábbiak szerint alakul:

 

16 év alatt 16-18 év között 18. évet betöltött
Tanítási időben egy napon hétköznap 2 óra 4,5 óra nincs korlátozva
Tanítási időben egy napon hétvégén 3 óra 4,5 óra nincs korlátozva
Egy héten összesen maximum 5 óra 18 óra nincs korlátozva
Tanítási szünetben egy napon 3 óra 4,5 óra nincs korlátozva
Egy héten összesen maximum 12 óra 18 óra nincs korlátozva

 

Továbbá 18. életévét be nem töltött önkéntes este 20 és reggel 6 óra között nem végezhet önkéntes tevékenységet, illetve a tevékenység befejezése és a másnapi kezdés között minimum 14 óra pihenőidőt kell biztosítani.

20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról kapcsolódó rendelkezése

A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A kettőt összhangba hozva, mi az alábbiak szerint igazolunk minden nálunk tevékenykedőnek közösségi szolgálatot:

  1. Tanítási időben egy napon hétköznap: 3 óra
  2. Tanítási időben egy napon hétvégén: 5 óra
  3. Tanítási szünetben egy napon: 5 óra

 

Kapcsolódó jogszabályok

§ 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

§ A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok

 

Dokumentumok

§ Jelenléti az önkéntesfoglalkoztatáshoz