Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

Adószámunk: 19003056-2-41

Elsősegélynyújtó vizsga

Közúti elsősegélynyújtó vizsga

A gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges, hogy legyen közúti elsősegélynyújtó igazolása a sofőrjelöltnek. Az ehhez szükséges vizsgáztatást az országban egyedül a Magyar Vöröskereszt végzi, Budapest területén két vizsgaközpontban.

Online jelentkezési és fizetési felület

A tovább gombra kattintva eléred online jelentkezési felületünket, ahol a regisztráció után lehetőséged van a szabad időpontok közül választani és elktronikusan fizetni is.

Közúti elsősegélynyújtó vizsgákról információt, az online jelentkezéshez segítséget telefonon a +36 (1) 373 0730-as számon lehet kérni.
Személyesen jelentkezni székházunkban a központi ügyfélszolgálaton, illetve két vizsgaközpontunkban lehetséges.

Elérhetőségek és vizsgahelyszínek

Erőmű utcai ügyfélszolgálat

Vöröskereszt Budapest
Vizsgaközpont Erőmű utca
1117 Budapest, Erőmű utca 8.

Telefon: +36 (1) 373 0730
elsosegely@voroskeresztbp.hu
http://www.vizsga.voroskeresztbp.hu

Nyitvatartás

Hétfő – Csütörtök 09:00 – 16:00
Péntek  09:00 – 12:00

 

Váci úti ügyfélszolgálat

Vöröskereszt Budapest
Vizsgaközpont Váci út
1134 Budapest, Váci út 67.

Telefon: +36 (1) 373 0730
elsosegely@voroskeresztbp.hu
http://www.vizsga.voroskeresztbp.hu

Nyitvatartás

Hétfő – Csütörtök 09:00 – 16:00
Péntek  09:00 – 12:00

 

Központi ügyfélszolgálat

Vöröskereszt Budapest
Központ
1051 Budapest, Arany János utca 31.

Telefon: +36 (1) 373 0730
elsosegely@voroskeresztbp.hu
http://www.vizsga.voroskeresztbp.hu

Nyitvatartás

Hétfő – Csütörtök 09:00 – 16:00
Péntek  09:00 – 12:00

 

A jelentkezéshez szükséges

1. A jelentkező személyi adatai

2. Online befizetésről számla vagy vizsgadíjról szóló csekk, vagy készpénzes számla sorszáma (vizsgadíj: 18.000,-Ft)

Kitöltési útmutató a jelentkezési laphoz

A vizsga megkezdéséhez szükséges

1. Előzetes jelentkezés

2. Kitöltött jelentkezési lap

3. Érvényes arcképes igazolvány

4. Szülői hozzájárulás 14 év alatti illetve 18 év alatti vizsgázók részére

5. A vizsgadíj befizetését igazoló számla sorszáma,
vagy a csekk feladóvevénye

Vizsgaszabályzat

Jelentkezési lap

Szülői hozzájárulás
14 és 18 éves kor között

Szülői hozzájárulás
14 éves kor alatt

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, újabb vizsgára csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén jelentkezhet.
A regisztrált vizsgaidőpont módosítását díjtalanul a vizsga napját megelőző munkanap 12 óráig lehet kérni az elsosegely@voroskeresztbp.hu e-mail címen vagy telefonon a +36 (1) 373 0730-as telefonszámon.

Tévhitek a vizsgáról

A közúti elsősegélynyújtó vizsgáról manapság rengeteg téves információ van elterjedőben.

Ezek körül némelyik rendelkezik valamennyi valóságtartalommal, ám nagy részük teljes mértékben téves információ. Összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket, és a hozzájuk tartozó megfelelő javításokat, hogy egyszerűbb legyen a vizsgára készülés.

A közúti elsősegélynyújtó vizsga előtt nem kötelező tanfolyamon részt venni.

A vizsgán bárki részt vehet, akinek van érvényes arcképes igazolványa (diák, személyi, útlevél, stb.) és befizette a vizsgadíjat (esetleg mentesül a vizsgadíj befizetés alól). A vizsga nem tanfolyamköteles.

A vizsgahelyszíneken a vizsgabizottság nem mindig ugyanaz.

A vizsgabiztosi teendőket az Országos Mentőszolgálat ajánlásával megbízott szakemberek látják el és nincs állandó vizsgahelyük. Állandó ember az adminisztrátor, aki a Magyar Vöröskereszt munkatársa.

Nincsenek olyan helyszínek, ahol a vizsgabizottság engedékenyebb, nincs „jobb” vizsga kabinet.

A vizsgáztatás szigorú minőségirányítási szabályok szerint működik, és erkölcsileg sem megfelelő magatartás a kivételezés.

Elveszített vizsgaigazolás esetén nem kell újravizsgázni.

Amennyiben a vizsgázó eredményei szerepelnek számítógépes rendszerünkben, akkor előre egyeztetett időpontban, a Központi ügyfélszolálaton a pótlás lehetséges

Nem mindenkinek kötelező nálunk vizsgáznia, aki jogosítványt szeretne.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet speciális esetekben mentességet biztosít.

A Magyar Vöröskereszt egyéb tanfolyamait elvégző emberek nem mentesülnek a vizsga alól.

Aki bébiszitter, munkahelyi elsősegélynyújtó vagy egyéb tanfolyamon vett részt, annak is vizsgáznia kell közúti elsősegélynyújtásból is, hiszen csak ez az egy hatósági vizsga amit megkövetel a közlekedési felügyelet.

Jogi háttér

31/1992. (XII. 19.) NM rendelet a közúti járművezetők elsősegélynyújtási ismeretei megszerzésének igazolásáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1.§ A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 9. §-a (1) bekezdésének a) pontjában szabályozott – az elsősegélynyújtásból az Országos Mentőszolgálat által előírt ismeretek[15/1972 (VIII. 25.) EüM rendelet 25. §] megszerzését tanúsító, a rendelet melléklete szerinti – igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei adják ki.

2. § (1) Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják.

(2) Az iskolai végzettséget tanúsító okiratot a járművezetői vizsgabizottság vezetőjének kell bemutatni.

  1. § Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

  1. § Az elsősegélynyújtás szakmai irányítását és ellenőrzését országosan az Országos Mentőszolgálat végzi az illetékes országos jellegű egészségügyi intézetekkel együttműködve.

Jelenleg ez a jogszabály hatályon kívül van, az illetékes hatóságok útmutatásként veszik figyelembe a rendelkezéseit.