Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

Adószámunk: 19003056-2-41

Gyermekek és családok segítése

Családok Átmeneti Otthona

A csepeli Családok Átmeneti Otthona 1993-óta működik, egy időben összesen 92 főt fogad és 4 ellátási formát tud biztosítani. Az Anyaotthonban, egy időben 40 fő erejéig fogadunk egyedülálló édesanyákat gyermekeikkel. A családos szálló ugyancsak 40 főnek ad otthont. Itt 9 szobában lakhatási nehézségekkel küzdő teljes családokat fogadunk.

Rendelkezünk egy kiléptető lakással, ahol olyan családokat tudunk elhelyezni, akik nem igényelnek már napi segítséget. Ezen kívül egy 6 fős Krízisközpontban nyújtunk segítséget azoknak a nőknek, akik egyedül, vagy gyermekeikkel családon belüli bántalmazás elől menekülnek.

Az intézményben 2012-től kezdődően egy olyan komplex munkamódszert dolgoztunk ki, amely a szakmában megszokott egyéni esetkezelésen, valamint a társintézményekkel való kapcsolattartáson túl rendszerszerű megközelítésben reagál a lakók problémáira, életvezetési nehézségeire, diszfunkcionális sémáira.

Munkamódszerünk arra az alapfeltevésre épül, hogy a lakók lakhatási nehézsége csak a jéghegy csúcsa. Az a tapasztalatunk, hogy számos olyan problémával, sémával küzdenek, ami egy ponton a lakhatás elvesztéséhez vezet, ezért mindenek előtt ezeket a problémákat, hiányosságokat kell kezelni és csak aztán kerülhet sor a lakhatási lehetőségek felkutatására, mert ellenkező esetben ugyanazok az okok hozzák vissza az ellátórendszerbe a lakókat, amelyek korábban is a lakhatás elvesztéséhez vezettek.

Az intzémény saját társasjátékai

Intézményünk eddig 2 saját, edukációs célú társasjátékot készített, melybe az intézményben előforduló élethelyzeteket, buktatókat gyúrtuk bele a maladaptív sémák bontásának szándékával. Az egyik játék a felnőtteknek, a másik gyermekeknek készült azzal a céllal, hogy adaptívabb működéseket legyen alkalmuk tanulni. A lakók a játékot nagyon szeretik játszani, mivel játék során ráismernek saját hibás beidegződéseikre és alkalmuk van közösen új utakat keresni.

Azonban számunkra a stáb fejlődése, a saját rossz sémáink jobbra cserélése is nagyon fontos, így készül az intézmény harmadik, az othhon kollégáit célzó játékunk is. Szeretnénk, hogy a rendelkezésünkre álló, időt, teret, szabályokat, szakmai eszközöket a lehető legnagyobb hatékonysággal és tudatossággal tudjuk a lakók szolgálatába állítani.

Kapcsolat és további információ

Weigl-Kiss Erika
intézményvezető

Telefon: +36 (1) 425 4732
E-mail: mvkcsao@voroskeresztbp.hu
Cím: a bentlakók érdekében nem tesszük közzé