home
magyar | english | deutsch
 
Feliratkozás a hírlevélre
Név:
E-mail: 

Az AHA Színpad részvétele a MedArt Projektben

2017.08.31
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet fenntartásában működő AHA Hajléktalan Színpad 2015 és 2017 között, az ERASMUS+ pályázatán belül részt vett a MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre című projektben (MEDART – Színházban Gyökerező Oktatási Módszerek Hátrányos Helyzetű Felnőttek Számára).

A Projekt koordinátora a Divadlo Bez Domova Szlovák Színház volt. Kapcsolatunk a szlovák csoporttal 10 évre tehető. A projektben való együttműködés kiemelkedően fontos volt számunkra, s egyúttal megtisztelő.

A két év munkájának gyümölcse egy (egyelőre) elektronikus úton elkészített kiadvány, valamint sok tapasztalás, élmény és az egymás munkájából való tanulás volt.
Köszönet érte!

Összefoglalónak mi sem hitelesebb, mint a kiadvány előszava, melyet változtatás nélkül ajánlunk az érdeklődőnek.

Íme:
„A MEDART gondolata a Divadlo bez Domovában merült fel 2015-ben, a színpad ugyanis vágyott arra, hogy megvizsgálja saját tevékenységét, visszatekintsen a munkájára és leírja azt. A színjátszó csoport úgy érezte, könnyebb dolgozni, mint a munkát leírni és elmagyarázni, ennek ellenére szerették volna megosztani gyakorlatukat, és ezzel egyidőben megismerni mások munkáját, akik hasonló területen, hasonló célokat szem előtt tartva dolgoznak – a színjátszás segítségével ragadnak meg hátrányos helyzetű felnőtteket, hogy fejlesszék személyes és szociális készségeiket, így segítve munkába állásukat.

DBD számos európai partnert kutatott fel, akik mind ugyanazért a célért küzdöttek, és a színjátszás eszközével értek el pozitív változásokat veszélyeztetett embereknél, ám mindannyian más és más módszert és megközelítést alkalmaztak.

A MEDART projekt által egy olyan fórum jöhetett létre, ahol különböző színjátszó csoportok saját, nemzeti kereteiken belül dolgozhatták ki módszereiket, ezt követően pedig megoszthatták egymással azokat, és tanulhattak egymástól. A MEDART-folyamat résztvevő országokban megrendezett találkozókból, valamint egy egyhetes műhelymunkából állt, melynek során minden szervezet a gyakorlatban is bemutathatta ’módszertanát’ – gyakorlatait; játékait, feladatait, megközelítésmódjait –, mely az általuk végzett munka és annak célcsoportjai alapján készült.

A találkozókra Lengyelországban, Lanzarotén, Szlovéniában, Szlovákiában és Szicíliában került sor. A tapasztalatcserék és a folyamatos párbeszéd képezte alapját annak az online ’módszertani útmutatónak’, mely összegyűjtötte ezeket a különböző szemléletmódokat és gyakorlatokat, abból a célból, hogy Európa-szerte terjessze a közös tanulás eredményeit – színjátszó csoportok, tanárok, oktatók, drámaterápiás szakemberek, szociális munkások, diákok, iskolák, egyetemek, intézmények és önálló szervezetek felé.

Az útmutató elsődleges célja az, hogy segítse és bővítse a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett felnőttekkel foglalkozó szakemberek kompetenciáit. Ezeket a készségeket és képességeket fejlesztve új és hatékony ötletekkel, stratégiákkal, gyakorlatokkal gazdagíthatják saját munkájukat, és elegendő bátorítást kaphatnak arra, hogy kidolgozzák saját módszerüket is.

A MEDART partnerek közül heten hét különböző országban foglalkoznak színjátszással, különböző környezetben, különböző nehézségekkel küzdő emberekkel: Acta community theatre, Egyesült Királyság – veszélyeztetett fiatalokkal és felnőttekkel Asociación Acunagua, Kanári-szigetek, Spanyolország – női rabokkal, fiatalokkal CSC, Szicília, Olaszország – menekültekkel, fiatalokkal, számos lehetőséget és oktatást biztosítva nekik Divadlo bez Domova, Szlovákia – hajléktalanokkal, szellemi és testi fogyatékosokkal, volt elítéltekkel, és egyéb szükséget szenvedőkkel Društvo ProSoc, Szlovénia – különböző kirekesztett és veszélyeztetett csoportokkal Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet AHA Színpada, Budapest, Magyarország – hajléktalanokkal, volt hajléktalanokkal és veszélyeztetett felnőttekkel Teatr Grodzki – mozgássérült, hátrányos helyzetű és siket-néma emberekkel Bielsko-Bialában, Lengyelországban A nyolcadik partner – Hogeschool Rotterdam, Hollandia – a projekt fejlődéséért és a módszertani keret kidolgozásáért volt felelős.

A résztvevők rengeteget tanultak egymástól a közös munka során; nem csupán egymás munkájáról, hanem a visszajelzések alapján saját gyakorlatukról is többet tudhattak meg. Ahogy a projekt fejlődött, a partnerek egymástól tanult elemeket kezdtek el használni; gyakorlatokat, játékokat, technikákat. Közös terminológiát is létre kellett hozniuk – vajon ’művészek’, ’segítők’, ’művészeti segítők’, ’oktatók’, avagy ’színjátszók’ ezek a dolgozók? És hogyan határozzuk meg a ’módszertan’ fogalmát? Ebből az ideológiai és szemantikai labirintusból gyakran nehéz volt kitalálni, végül azonban megtérült a közös tanulásba fektetett energia. A tapasztalatcsere kétéves folyamata rávilágított arra, hogy a résztvevőknek több közös céljuk is van; elsősorban az az alapvető vágy, hogy jó irányban történő változást érjenek el a veszélyeztetett és a társadalom szélére sodródott emberek életében, valamint mind lelkesen hisznek a színház erejében, mint ezen célok eléréséhez hatékony eszközben.

A színház voltaképpen nem más, mint történetek mesélése, és a résztvevők, színjátszó tevékenységükön keresztül, bátorítják a veszélyeztetett embereket arra, hogy elmeséljék saját történeteiket, vágyaikat, álmaikat fejezhessék ki, kapcsolatot teremtsenek és kommunikáljanak a nagyobb közösséggel és megmutathassák saját egyéniségüket és emberi értéküket. Ezen felül, a színjátszás ezen módja szociális és interperszonális készségeket is fejleszt; önbizalmat, együttműködést, kommunikációt, ötletek bemutatásának módját, figyelmet, megértést, a kreativitás kibontakoztatását, a másokkal együtt való, közös cél érdekében végzett munka módját, sikerélményt, a siker megünneplésének módját.

Ezek olyan elemi készséget, melyekre az embereknek szüksége van az életben ahhoz, hogy kiépítsék és életben tartsák kapcsolati hálóikat, és hogy egy munkaadó alkalmazza őket. Végezetül, minden résztvevő partner hisz az élethosszig tanulás fontosságában.

A tanulás nem csupán a gyermekkor néhány évére korlátozódik, hanem olyasvalami, amelyet mindenkinek egész életén keresztül gyakorolnia kell. Gyakran azonban a hátrányos helyzetű embereknek, kik a társadalom szélén találják magukat, nehezebb későbbi életük során tanulni; mindannyian csak azt ’tanulták meg’, hogy az oktatási rendszer keretein belül nekik nehéz sikert elérni. Mi valamennyien, akik részt veszünk a MedArt-ban, hisszük, hogy a nem intézményi kereteken belül való oktatás, a színház és egyéb művészeti ágak segítségével, újra meghozhatja kedvét a tanulástól eltávolodott embereknek. Ez egy módja annak, hogy kibontakoztassák és gyarapítsák bennük rejlő, ám azelőtt sosem használt energiáikat, kreativitásukat, és mindezt a közösség szolgálatába állítsák. Annak ellenére, hogy mindnyájunknak ugyanazok a céljai és a meggyőződései, egészen eltérő módon kívánjuk elérni ezeket; színes, innovatív, gyakran meglepő, új csavarral rendelkező, időnként ismerős, máskor a szükség szülte merőben új gyakorlatokkal. A módszerek gazdagságát fedeztük fel egymásban; ennek eredménye pedig az egymástól tanult ötletek saját munkánkban való felhasználása lett.

Megtanultuk, hogy egy bizonyos kontextusban működő gyakorlatok könnyen átültethetők másokba is. A színház nyelve – és elsősorban a közösségi színházé – univerzális. A módszerek gazdagsága és alkalmazhatósága az, melyet ebben az útmutatóban meg kívánunk osztani. Az útmutató különböző részekből áll: minden partner bemutatja saját színjátszó csoportját és a környezetet, melyben működik, ezután pedig részletezi munkájának és megközelítésmódjának bizonyos részeit – mely rövid betekintést nyújt módszertanába. Ezek nem végleges módszerek, nem állítjuk, hogy ezek az egyetlen, vagy a legjobb módjai a munkának. Úgy kell az útmutatóra tekinteni, mint egy ’példatár’; szemléletmódok és esettanulmányok gyűjteménye. Hisszük, hogy ezeket a gyakorlatokat, játékokat, módszereket lehetséges számtalan helyzetben és környezetben alkalmazni, így mindenkit arra buzdítunk, hogy használja őket, ahogy jónak látja – másolja, módosítsa, bővítse, keverje és kapcsolja össze saját módszerével.”

A teljes kiadvány olvasható és letölthető az alábbi mellékletekre kattintva.

Kívánjuk, hogy minden kedves olvasónak szerezzen izgalmas perceket, kapjon kedvet, tanuljon, alkosson!

Kellemes olvasást kívánunk!

Az AHA színpad

MEDART_A Methodological Guide_low-res.pdf [8 300 261 bytes]
PDF dokumentum
MEDART_AHA_English.pdf [7 583 881 bytes]
PDF dokumentum
MEDART_AHA_Hungarian.pdf [7 645 561 bytes]
PDF dokumentum